Home » Welkom » Visie

Programma van eisen

Duidelijkheid scheppen in wat de eisen en wensen zijn voor nu en in de nabije toekomst. Samen met u helder formuleren wat noodzakelijk of gewenst is.

Projectontwikkeling op maat

Ervaring en bouwkundige kennis zijn essentieel voor het succesvol laten slagen van uw project: haalbaar en betaalbaar. Uw (nieuwe) woning, winkel, bedrijfspand of combinatie hiervan vraagt een deskundige blik van initiatief tot realisatie. Voor advies en projectontwikkeling op maat kunt u ons bereiken via het contactformulier.

Projectmanagement

Ieder bouwwerk is uniek. Alle bouwzaken en hun complete infrastructuur op elkaar afstemmen, contracteren en begeleiden. Laat u zich informeren tijdens een vrijblijvend gesprek en kies voor een opdracht per project of ondersteuning op interim-basis.

Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering van het bouwwerk de kwaliteit van het werk controleren en de kosten bewaken. Tijdig signaleren van knelpunten en het voorkomen van faalkosten dragen bij aan een korte en prettige bouwtijd.